Historie

Het eerste Nieuwjaarsgala

Het Nieuwjaarsgala van Noordwijk kent een lange geschiedenis en vindt zijn oorsprong al in het jaar 1987. Frans van der Veen, initiatiefnemer van het Nieuwjaarsgala Noordwijk, wilde een goede Caribische band naar Noordwijk halen rond de jaarwisseling. Hieruit is het Nieuwjaarsgala zoals we dit nu kennen ontstaan.

Met 150 personen die een entreeprijs zouden betalen waren de kosten gedekt om het feest te kunnen organiseren. De beoogde locatie was de ‘Casino Tennishal’, gevestigd op de plaats waar tegenwoordig het Azzuro Welness Center is gevestigd. Deze locatie wees de gemeente destijds echter om veiligheidsredenen af.

Noodgedwongen moest er worden uitgeweken naar een andere locatie en zo kwam Frans uit bij de toenmalige eigenaar van Hotels van Oranje. Deze zag het plan wel zitten, op voorwaarde dat er minimaal 400 bezoekers zouden komen. Samen met enkele vrienden ging Frans aan de slag en het eerste Nieuwjaarsgala werd hiermee een feit. Een stichting werd opgericht om de organisatie op officiële wijze vorm te geven en Stichting Nieuwjaarsgala Noordwijk was hiermee geboren. Daarmee was tevens de basis gelegd voor de jaarlijkse traditie op 2 januari, want vele edities volgden in de opeenvolgende jaren. Inmiddels is de datum 2 januari ingewisseld voor de 1e vrijdag van het nieuwjaar.

groei_succes

Groei & Succes

Met de hulp van vrienden en vrijwilligers werden in de loop van de tijd concepten bedacht om bezoekers naar het feest te trekken en publiciteit te genereren. Het 60-seconden-spel, de Noordwijker Van Het Jaar Verkiezing, een wensenactie, ze hebben allen de revue gepasseerd.

De verschillende concepten gaven niet alleen een mooie invulling aan de avond, de bezoekers van het Nieuwjaarsgala kregen hierdoor tevens de gelegenheid om alle geledingen van de Noordwijkse samenleving in een ongedwongen sfeer te ontmoeten. Dit bleek een groot succes te zijn en de omvang van het gala nam gestaag toe.

Tot 1999 is het gala altijd gratis toegankelijk geweest. In dat jaar stroomden er zoveel bezoekers toe dat het Nieuwjaarsgala aan haar eigen succes ten onder dreigde te gaan. Om de veiligheid en kwaliteit van het gala te kunnen waarborgen werden drempels ingebouwd. Entreegeld werd geheven en de vereiste dresscode werd ingesteld, waarna de zaak weer onder controle kwam. Door de enorme groei was het ook noodzakelijk geworden om entreegeld te vragen om uit de kosten te kunnen komen. Dit lukt ieder jaar opnieuw, mede dankzij de inzet van de sponsors van het Nieuwjaarsgala. Door de jaren heen is het Nieuwjaarsgala een vaste traditie geworden voor vele Noordwijkers. Zowel de jonge als de oude generatie Noordwijkers genieten samen van een geweldig feest in sfeervolle entourage, waar zij elkaar een gelukkig Nieuwjaar kunnen wensen.